Bela Crkva: Đaci pokrenuli reciklažu PET ambalaže

Objavio: | 12. februar 2014.

bela crkva PETUčenici tehničke škole „Sava Mućan“ iz Bele Crkve uz podršku opštine i GIZ projekta IMPACT – Upravljanje otpadom i otpadnim vodama, krenuli su u realizaciju projekta izrade četiri žičana kontejnera za sakupljanje PET ambalaže. Učenici zajedno sa svojim profesorima su shvatili da mogu da promene na bolje svoje okruženje time što će pospešiti odvojeno sakupljanje PET ambalaže u svojoj opštini. Na ovakav način učenici pokazuju svoje odgovorno ponašanje prema životnoj sredini i aktivizam.

Akcija je osmišljena sa idejom da se doprinese povećanju stepena reciklaže, kao i povećanju svesti građanja o značaju pravilnog odlaganja otpada. Nakon izrade kontejneri će biti postavljeni na lokacije na osnovu predloga građana. Opština Bela Crkva će osmisliti i čitavu kampanju za povećavanje stepena prikupljanja i reciklaže PET ambalaže. Cilj je da se građani uključe u akcije ovakve vrste i doprinesu zdravijoj i lepšoj životnoj sredini.

Paralelno sa ovim akcijom GIZ IMPACT projekat nastavlja u ovoj godini merenje količine i sastava otpada i otpadnih voda, kako bi se pronašlo najisplativije rešenje za tretiranje otpada i otpadnih voda za građane i opštinu. Kako je jedno od mogućih rešenja i izgranja reciklažnog dvorišta, onda je akcija učenika jedan od vidova tretiranja otpada kao resursa od koga mogu da zarade svi i to pre svega zdravo okruženje bez divljih deponija.

Opširnije o ovoj temi na sajtu www.belacrkva.rs