Većnici Kovina usvajali izveštaje o radu za 2013.

Objavio: | 2. april 2014.

Kovin Zasedalo Opštinsko veće

Kako beleži zvanični sajt Opštine Kovin, Članovi Opštinskog veća su  na 17. sednici  usvojili  Izveštaje o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća za komunalno stambenu delatnost „Kovinski komunalac“ Kovin i JP “Kovin-gas“ Kovin za 2013. godinu, zatim Izveštaj o radu Doma zdravlja Kovin za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu, kao i Izveštaje i planove rada Ustanove „Centar za kulturu“ i Biblioteke „Vuk Karadžić“, Centra za socijalni rad „Kovin, Sportskog saveza i Crvenog krsta opštine Kovin.
Ovom prilikom usvojeni su i Izveštaji o izvršenju Finansijskih planova: PU „Naša Radost“ Kovin, Fonda za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu potrošnju i Turističke organizacije opštine Kovin. Članovi Opštinskog veća su razmotrili i jednoglasno usvojili i Izveštaj o radu Opštinske uprave Kovin za 2013. godinu, a potom i izveštaje o realizaciji planova Fonda za razvoj i Fonda za zaštitu životne sredine.
U Izveštaju o radu Opštinske uprave, načelnica Jelena Čolaković je posebno istakla jedan izuzetno zabrinjavajući podatak
 da je u Matičnoj knjizi rođenih u 2013. godini upisano 164. dece, a u matičnu knjigu umrlih upisano je prošle godine čak 478 lica.
Izveštaj o realizaciji sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, usvojen je gotovo bez diskusije. Veće diskusije nije bilo ni prilikom analize Programa korišćenja sredstava namenjenih za finansiranje unapređenja saobraćaja na putevima na području opštine Kovin, zatim Pravilnika o internoj reviziji, Predloga rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i predloga za davanje saglasnosti na Izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa opisom poslova i sistematizacijom zaposlenih u Centru za socijalni rad „Kovin“ Kovin. Konačnu reč o pomenutim izveštajima, planovima i programima daće opštinski parlament
Kovina na zasedanju planiranom za petak 4. april.

Izvor: http://www.kovin.org.rs