Turistička ponuda Žagubice

Objavio: | 5. maj 2014.

Pesacka_zona_750x0Turistička organizacija opštine Žagubica uspešno je realizovala u prošloj godini projekat razvoja turizma u ovoj opštini.

Turističkoj organizaciji Žagubice je po konkursu Ministarstva finansija i privrede za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u prošloj godini dodeljeno 200.000 dinara i ovaj projekat je u prošloj godini i realizovan. Projekat je imao za cilj unapređenje vidljivosti turističke ponude i turističkih potencijala opštine i edukaciju stanovništva ruralnog područja u cilju unapređenja kvaliteta usluge i vceće iskorišćenosti postojećih kapaciteta. U tom cilju organizovan je seminar na temu ruralnog turizma i saradnje i partnerstva kao preduslova za kvalitetniju i raznovrsniju ponudu. 42433901

zagubicaU okviiru studijskog putovanja organizovana je poseta selu Zlakusa koje se nalazi u okolini Užica i poznato je po razvoju rurarnog turizma. Kako već na teritoriji opštine Žagubica postoji turistička signalizacija koja je oštećena spoljnim faktorima zaposleni u Turističkoj organizaciji izradili su novu signalizaciju koja je postavljena u danima sabora Vrela Homolja. Kao jedna od osnovnih delatnosti Turisitičke organizacije jeste doček, prihvat i pratnja turistima koji posete opštinu Žagubica kao i njihov smeštaj bilo da je hotelskog tipa ili u seoskim domaćinstvima. Tako je u prošloj godini dočekano udruženje penzionera iz Smedereva, studenti Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, studenti iz Francukse, organizovana grupa dece iz dijaspore.
I ove godine Turisitčka organizacija Žagubice učestvuje u organizaciji više manifestacija. Neke su već održane kao Priveg u naselju Laznica i Uskršnja tucijada. Od manifestacija treba pomenuti i Sabor frulaša u Osanici, Spasovdanske susrete u Krepoljinu, Sabor Vrela Homolja u Žagubici, Noć u Gornjaku, Svetoilijske igre u Bliznaku, Pantelejske susrete u Milanovcu, Dani proje i sira u Medveđici, Dani bilja i gljiva u Krepoljinu i Dan zdrave hrane u Laznici.

Ovde još treba dodati i učešće na Sajmovima turizma u Srbiji, veliki broj propagandnog materijala u kojima se sažima raznolikost turističke ponude ovog područja ali i otvoreni pozivi investitorima da ulažu u turizam ovog kraja koji, s obzirom na očaravajuću prirodu, pruža velike mogućnosti za razvoj čitavog područja.

Svetomir Mirković