Sednica SO Malo Crniće: Iste poreske obaveze

Objavio: | 5. decembar 2014.

10577621_833566753334703_1514684247_nOdbornici SO Malo Crniće na svojoj 18. sednici prihvatili su izveštaj o izvršenom budžetu za devetomesečni period gde je fiskalni suficit blizu 44 miliona dinara.
Ministarstvo omladine i sporta u ovoj godini u saradnji sa Opštinom finansira projekat Lokalni akcioni plan za mlade, strateški opštinski dokument koji definiše prioritetne oblasti za mlade. Ovaj Akcioni plan za mlade povezan je sa Nacionalnom strategijom za mlade.
Strategija održivog razvoja opštine za period od 2015-2020. godine je strateški dokument najveće važnosti za opštinu. Ona predstavlja osnovu za budžetsko planiranje i zbog toga će se njena implementacija ogledati u svakom višegodišnjem i godišnjem opštinskom budžetu.IMG_0843
Odbornici su prihvatili Plan rada Doma zdravlja u Malom Crniću koji obuhvata aktivnosti koje su usmerene na ostvarivanje strateških ciljeva koji su usmereni na kvalitetno, racionalno, efikasno i savremeno lečenje stanovništva opštine Malo Crniće.
Prihvaćen je i predlog drugog Rebalansa budžeta opštine kojim se vrši usklađivanje planiranih i ostvarenih prihoda u proteklom periodu godine kao i izmena jednog broja postojećih aproprijacija rashoda i izdataka opredeljenih za određene potrebe budžetskih korisnika.
U skladu sa novim Zakonom o pravobranilaštvu doneta je Odluka da se zaposli jedno lice na toj dužnosti, da se njegov rad finansira iz sredstava budžeta i ono će obavljati poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Malo Crniće.
Utvrđene su i prosečne cene kvadratnog metra na imovinu u narednoj godinu i one su na prošlogodišnjem nivou, znači porezi će ostati isti. Zbog poplava koje su zadesile teritoriju opštine tokom maja doneta je odluka da se poljoprivrednici ne zadužuju porezima na imovinu, odnosno na katastarski dohodak i šumsko zemljište.

Svetomir Mirković