Direkcija za izgradnju opštine Žabari: Realizovano sve osim glavnog posla

Objavio: | 18. januar 2015.
Goran Danilović

Goran Danilović

Direkcija za izgradnju opštine Žabari završila je 2014 godinu sa oko 90 % realizovanih poslova koji su bili planirani u budžetu , i nastojaće da i u 2015. godini bude još uspešnija. Na žalost, glavni posao vezan za izgradnju atarskih puteva nije realizovan. O svemu što je ovo preduzeće radilo u prethodnoj godini, planovima za naredni period, kao i glavnim problemima sa kojima se susreću, razgovarali smo sa Goranom Danilovićem, direktorom JP „Direkcija za izgradnju opštine Žabari“.

Kako ocenjujete prethodnu godinu, iz ugla JP „Direkcija za izgradnju“? Šta je planirano, koji su poslovi završeni?

„Direkcija za izgradnju“ je sa skromnim sredstvima od oko 13, 5 miliona dinara, sa kojima je raspolagala tokom godine, u stepenu od oko 90 % ispunila svoj plan. Od zacrtanih ciljeva za prošlo godinu urađeno je sve ono što je bilo najvažnije i svi najkrupniji poslovi iz plana. Tu pre svega mislim na redovno održavanje lokalnih puteva za koje je nadležna Direkcija, i jarkova i kanala radi odvođenja atmosferskih padavina. To je rađeno posle poplava, a čitav posao završen je u decembru. Postavljeni su i sabraćajni znaci, tamo gde je bilo neophodno, i za sve prethodno navedeno izdvojeno je oko 4, 47 miliona dinara. U naselju Tićevac je, između ostalog, zajedno sa građanima urađeno asfaltiranje lokalnog puta. Deo posla je uradila Direkcija, a drugi deo su finansirali sami građani. A urađen je i stotinu metara asfalta kod Fabrije cpecijalne opreme „Goša“ u Simićevu. Navdeni radovi su plaćeni od strane Direkcije za izgradnju oko 2,8 miliona dinara. Rađena je nova kanalizaciona mreža u Žabarima na raskrsnici državnih puteva od Požarevca ka Svilajncu i Velike Plane ka Petrovcu ili kako mi kažemo, „kod semafora“. U prvoj fazi, koja je završena prošle godine urađeno je 193 metara kanalizacione mreže. Kod tog posla trebalo nam je dosta vremena da pribavimo dokumentaciju od nadležnih ministarstava, a ispod puteva se ukrštaju i različite instalacije, tako da je čitav posao trebalo dosta pažljivo obaviti. Taj posao koštao je oko 3, 5 miliona dinara.

Na osnovu prethodno rečenog, zaključak je da dosta sarađujete sa građanima, koji i sami finansiraju radove.

Imamo jako lepu saradnju i sa građanima i sa mesnim zajednicama, čije planove i zahteve nastojimo da realizujemo u okviru svojih mogućnosti.

Koji su glavni problemi sa kojima se, posmatrano od strane Direkcije za izgradnju, susreće opština Žabari?

Prošle godine imali smo nepovoljnu građevinsku sezonu, sa poplavama i mnogo kišnih dana, pa smo poslove završavali i u decembru. U prethodnoj godini glavni problem nam je bio taj što nam je glavna investicija – revitalizacija atarskih puteva – propala i ostala nerealizovana. Taj posao realizujemo u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ono nam je u 2013. godini, iz sredstava iz kredita koji je Srbija dobila od Ujedinjenih Arapskih Emirata, dodelilo 7 miliona dinara, a opština je sufinansirala projekat sa još 3 miliona, i za taj novac urađeno je oko 14 kilometara atarskih puteva. U 2014. godini trebalo je da nastavimo sa projektom. Ministarstvo nam je dodelilo oko 16 miliona dinara, opština je obezbedila još oko 6, 8 miliona. Planirali smo sa tim sredstvima da uradimo još oko 25 kilometara poljskih puteva. Prethodno smo konkurisali kod pomenutog ministarstva, napravili predračun radova po instrukcijama ministarstva, i naš projekat je odobren. Predsednik opštine je potpisao ugovor sa ministarstvom u junu prošle godine, i ovlastio Direkciju da raspiše javnu nabavku za taj posao. Projektom je bilo predviđeno, po preporukama ministarstva da se čitav posao uradi jako kvalitetno sa debljinom slojeva, kako šljunka tako i rizle i maltene kao kada se asfaltira put. Ti putevi su jako kvalitetni, trajali bi jako dugo, i bili bi laki za održavanje. Mi smo nastojali da sve mesne zajednice ravnomerno obuhvatimo projektom.

Nakon raspisivanja tendera javila su nam se tri ponuđača PZP Požarevac i PZP Kragujevac, koji su dali ponude preko procenjene vrednosti i PD Grad kop iz Beograda, koje je dalo ponudu ispod procenjene vrednosti. Komisija je odlučila da je Grad kop najpovoljniji ponuđač, i 28. avgusta prošle godine sa njim je zaključen ugovor. Izabran je, takođe preko javnog poziva i nadzorni organ. Početkom septembra započeti su radovi. Međutim, izvođač nije otvorio građevinski dnevnik i počeo je da izvodi radove mimo plana i predviđene dinamike, i bez saradnje sa Direkcijom. Na čiju inicijativu – ne znam. Obratio sam se nadzornom organu i izvođaču. Na kraju je ispalo da izvođač ne može da obavi sve predviđene radove u okviru cene koju je ponudio. Predsednik opštine je tražio da se nastavi posao izmenama pozicija u projektu, što ministarstvo nije prihvatilo. Potom je raskinut ugovor sa izvođačem. Opština je imala rok da realizuje investiciju do 31. oktobra ili nakon ovih problema sa kojima je upoznato, da se obavi veći deo radova, kako bi posao mogao da se završi do kraja godine ili bar većim delom obavi u prošloj godini, a da se završi u ovoj. Takođe, da smo završili posao mogli bi u ovoj godini da konkurišemo za nova sredstva. Međutim, iz Uprave za javne nabavke nisu nam odobrili pregovarački postupak, i čitav posao je propao.

Može li opština Žabari da koristi u ovoj godini ta sredstva ili da ponovo konkuriše za taj projekat?

Može ponovo da konkuriše, ali je pitanje koliko sredstava možemo da dobijemo, da li će nam odobriti isti projekat ili će tražiti da se on revidira.

Ko je, po Vašem mišljenju, odgovoran za to što su sredstva propala?

Najviše rukovodstvo opštine, uključujući i predsednika Miodraga Filipovića stalno pokušava da okrivi Direkciju, ali po mom mišljenju, Direkcija nije odgovorna za to. Direkcija je morala da raskine ugovor, jer izvođač nije dostavio potrebnu dokumentaciju koju je bio dužan da dostavi nakon potpisivanja ugovora, niti je taj posao započeo kako treba. Niti je građevinski dnevnik dostavio nadzornom organu kako bi bio uveden u posao. I onaj deo posla koji je započet ništavan je jer je urađen mimo bilo kakvog projekta i plana, a po čijem nalogu – neka utvrde nadležni organi u čiji rad imam puno poverenje. Iz najvišeg rukovodstva opštine vršen je pritisak na mene da nastavim posao sa novim nadzornim organom, uz izgovor da ne propadne investicija, što sam odbio. Posao je bilo nemoguće nastaviti jer je, pored svega napred rečenog, i ministarstvo je bilo obavešteno o svemu, i to ne bi bilo po zakonu. Na kraju sam o svemu obavestio policiju, a siguran sam da će i ministarstvo poljoprivrede poslati inspekciju, jer nije svejedno da ta sredstva propadnu, a izvođenje pomenutih radova je neophodno za našu opštinu. Takođe, mislim da bi neko morao da odgovara za to, i da ćemo do krivaca doći nakon što se čitav slučaj ispita.

Koliko atarskih puteva ukupno treba urediti u opštini Žabari?

Potrebno je revitalizovati još oko 50 kilometara puteva, što znači da smo završili posao prošle godine, i ukoliko bi nastavili saradnju sa ministarstvom u ovoj i sledećoj godini, završili bi čitav taj posao i svi naši poljski putevi bi bili sređeni, čime bi značajno olakšali građanima da se bave svojim osnovnim poslom na ovom području – poljoprivredom. Stanje je sada sa tim putevima jako teško, do nekih njiva se ne može stići maltene ni traktorom, i neophodno nam je sprovedemo te radove.

Šta je planirano od radova u 2015. godini?

Budžet Direkcije je smanjen na 8 miliona dinara. Napominjem i da nije Direkcija nadležna za sve poslove, već se veći deo poslova obavlja i preko mesnih zajednica. Od ove godine prešlo se na programski budžet, kojim se planira šta treba uraditi u narednih tri godine. Za to je potrebno izdvojiti jasne prioritete i dobro planirati. Zatim, neophodno je izdvojiti sredstva za ono što je zaista neophodno. U ovoj godini nameravamo da završimo neke od poslova koje smo započeli u prethodnoj godini. Konkretno, rekonstrukciju fekalnog kolektora u Žabarima, čime bi završili prsten oko opštine i omogućili svim građanima koji žive iznad tog područja da se priključe na kanalizaciju. Za taj posao planiramo da izdvojimo dva miliona dinara. Započeli smo geološka istraživanja za novo izvorište u Aleksandrovcu. Potrebno je rekonstruisati i sve postojeće vododvode i zameniti azbestne cevi, to je gorući problem opštine. Osim toga, jedan od glavnih poslova bića nam, naravno, održavanje puteva, za šta smo planirali još dva miliona dinara.

Da li mesne zajednice imaju kapaciteta da obave poslove koji su im preneti?

Za sada ne, već čitav posao oko javnih nabavki ide preko Direkcije. To nam dosta komplikuje posao i sprečava nas da sprovedemo jednu veliku javnu nabavku za kompletan posao jednog tipa u opštini, što bi, uveren sam, smanjilo troškove i ostavilo više sredstava za investicije.

M. Savić