Bane Spasović novi predsednik Gradskog odbora SNS Požarevac

Objavio: | 28. april 2015.

5Izborna skupština Srpske napredne stranke izabrala je na sinoćnoj sednici Baneta Spasovića za novog predsednika gradskog odbora Požarevac. Time su naprednjaci završili sa procesom izbora i u narednom periodu formiraće i ostale stranačke organe. Na sinoćnoj svečanoj sednici, kojoj su, između ostalih prisustvovali i potpredsednik Skupštine Republike Srbije Veroljub Arsić, narodni poslanici Olivera Pauljeskić i Slobodan Perić, predstavnici političkih stranaka među kojima i Slobodan Jović, predsednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Dejan Krstić, ispred Nove Srbije, Marko Milojević, ispred Pokreta socijalista i mnogi drugi Spasović je predstavio svoj program koji se tiče kako politike Srpske napredne stranke na lokalu, tako i političkih prilika u Požarevcu.
Na izborima za predsednika gradskog odbora Spasović je bio jedini kandidat, jer je prikupio više od tri četvrtine potpisa delegata. Da podsetimo, na izborima za predsednike mesnih odbora i delegate održanim 8. aprila pobedila je velika većina kandidata koji su podržali Spasovićev program. Na samoj izbornoj Skupštini za Baneta Spasovića je glasalo 125 od 127 prisutnih delegata.

Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

O značaju unutarstranačkih izbora i osnovnoj ideji Srpske napredne stranke, prisutnima je govorio potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić. On je podsetio na razvojni put koji je SNS prošao do sada. „Čitav taj period odlikovala je jedna želja da napravimo najveću, najjaču političku stranku u Srbiji, samo sa jednim ciljem – da donesemo promene Srbiji, da reformišemo društvo i napravimo normalnu državu u kojoj treba da žive građani koji će biti zadovoljni svojim statusom, odnosom države prema njima i svojim socioekonomskim položajem. To nas je ujedinilo u ideju Srpske npredne stranke“. Arsić je čestitao Banetu Spasoviću na izboru za predsednika gradskog odbora, i potom dodao: „Pred gradskim odborom Požarevac i njegovim rukovodstvom stoje ozbiljni zadaci u budućnosti. Građani od nas s punim pravom očekuju mnogo. Dali su nam podršku na poslednjim parlamentarnim izborima kada smo dobili više od 50 odsto glasova birača, što je rezultat koji u novijoj političkoj istoriji nije ostvarila ni jedna politička partija. Biće teško, ali spremnost da se uhvate u koštac sa problemima i treba odlikuje one koji su izabrani da vode. Biće tu još puno rada, odricanja. Gradski odbor treba da prepozna one koji imaju tu istu želju zbog koje smo se okupili u Srpskoj naprednoj stranci. Stranka ne treba da odstupi od one ideje koja nas je ujedinila“, rekao je Arsić.
Bane Spasović je u svom izlaganju istakao prioritete za koje će Srpska napredna stranka zalagati u budućnosti, i najavio šta očekuje od koalicionih partnera. „Stranački izbori nisu samo prilika da se suoče različita viđenja i stavovi o budućem funkcionisanju stranke. To je prilika da kroz analizu dosadašnjeg rada, a imajući u vidu obaveze koje smo pred građanima preuzeli, sa punom odgovornošću planiramo svoje dalje aktivnosti. One svakako moraju imati za cilj poboljšanje opštih uslova života i rada građana Požarevca.

Bane Spasović

Bane Spasović

Kao deo koalicione vlasti koju vrši u Gradu Požarevcu, Srpska napredna stranka ima obavezu, da vodi računa o efikasnom i odgovornom planiranju, rešavanju socijalnih, ekonomskih i ekoloških problema, kao i da radimo na stvaranju boljih uslova za decu u našim školama, da radimo na poboljšanju zdrastvenih usluga i realizaciji projekata komunalne infrastrukture.
Pre svega mislim na obezbeđivanje ispravne vode za piće, izgradnju sanitarno uređene deponije za odlaganje i tretman otpada, izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, brže proširenje toplovodne mreže, uklanjanje divljih deponija, stvaranje jednakih uslova za život u gradskim i seoskim naseljima, stvaranje uslova za razvoj privatnog preduzetništva i otvaranje novih radnih mesta, podsticanje svih vidova stvaralaštva i pozitivnih inicijativa usmerenih na bolji i kvalitetniji život građana, uvek vodeći računa o potrebi vođenja aktivne politike održivog razvoja.
Nije neophodno da se slikamo pored svake okrečene fasade neke zgrade, ili da svečano otvaramo izgrađene trotoare kao najveće dostignuće, da se slikamo pored zakrpljenog puta, ali je neophodno da svi ovi radovi budu završeni kvalitetno i za svaki odvojeni dinar u budžetu, a radi se o narodnim parama, da znamo kako je utrošen …
Ako bi se pred nama postavio kao problem, a nadamo se da neće, da zbog opstanka koalicije, odustanemo od bilo čega što je u borbi protiv korupcije i kriminala najavio naš predsednik i premijer Srbije, Aleksandar Vučić, onda takva koalicija ne treba da opstane i ne zaslužuje da vodi i upravlja ovim gradom.
Možemo i hoćemo da razgovaramo o svemu, ali o našim osnovnim programskim ciljevima i principima ne možemo i nećemo pregovarati. Ne može biti kompomisa oko realizacije našeg programa a na uštrb grada i građana Požarevca.
Važno je napomenuti, da će Mesni odbori Srpske napredne stranke, kao i svi članovi naše stranke podjednako imati prilike da o pitanjima važnim za život građana daju svoje mišljenje i svoj sud.
Prilikom prethodnih izbora, naglasili smo u svom programu da je grad živi organizam, koji se razvija i napreduje, ili umire.4
Mi želimo da naš grad živi i da se razvija u svakom smislu te reči. Zato zahtevamo pre svega od svojih članova, ali i od svih drugih koji učestvuju u vršenju vlasti, da sa pojačanom odgovornošću i samopregoru obavljaju svoj posao kako bi stvorili uslove za bolje i efikasnije upravljanje projektima.
Prema iskustvu, koje sam imao prilike da steknem na funkciji predsednika Skupštine grada Požarevca, upravo to je jedan od najvećih problema sa kojim smo suočeni pored nedostataka jasnih programskih zadataka i odgovornosti za neizvršavnje istih. Potrebna nam je smelija vizija daljeg razvoja grada, od planova prostornog planiranja do planova detaljne regulacije. Potrebne su nam sve slobodne inicijative koje mogu unaprediti život i razvoj grada.
Naš grad i inače jeste administrativni, politički, kulturni i svaki drugi centar Brančevskog okruga. Te svoje prirodne prednosti, po mom ubeđenju do sada nismo koristili na pravi način.
Bržim i efikasnijim razvojem Grada Požarevca, u urbanističkom, privrednom, obrazovnom, sportskom i kulturnom smislu, stvorili bi se realni uslovi za smanjenje migracije usmerene prema Beogradu ili inostranstvu. Mladi i obrazovani kadrovi imali bi razloga i uslova da ostanu ovde i doprinose daljem razvoju i Požarevca i Srbije u celini, što i jeste naš najvažniji cilj“.
Prisutnima na svečanoj sednici sinoć su predstavljeni i novi izabrani predsednici Mesnih odbora, u kojima je gotovo polovina novih lica.

Marko Savić