Vojne vežbe na poligonu Mogila

Objavio: | 5. oktobar 2016.

vojna-vJedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“ 6. 7. 8. i 9. oktobra od 8 do 16 časova.

Poligon „Mogila“ zahvata objekte: Ciganske livade, Mogila i Gradsko brdo.

Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak: ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.

Poligonsko – vežbovni prostor u kome će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena što predstavlja stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

Sve informacije o realizaciji gađanja mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu, navodi se u saopštenju.