КОНТАКТ

Студио: 012/221-620

Маркетинг: 012/541-656
Факс: 012/ 222 345
Е-адреса редакције: radiopo@ptt.rs
вд директора: Светомир Мирковић 012/221 – 257
Надзорни одбор
председник: Зоран Јоњић 060/729 0472
члан: Љубиша Голубовић 069/479 0540