PODELI

Ministarka je podsetila da je funkcija tog saveta da vladi i resornim ministrima predlaže određene altivnosti i navela da će na današnjoj sednici biti reči o pravima deteta, dečijim brakovima…

„Prema Indeksu prekinutog detinjstva, gde se Srbija nalazi na visokom mestu, u našoj zemlji još uvek ima dece koja nisu u obrazovnom sistemu, dece koja su izložena teškom fizičkom poslu i dece na ulici“, rekla je ona.

Navela je da možemo biti zadovoljni nekim parametrima kao što je pravo deteta da se zdravo psihomotorno razvija u ranom periodu i dodala da je to pravo obezbeđeno za najveći broj dece.

Istakla je da u nekim sredinama u Srbiji i dalje ima maloletničkih trudnoća i brakova i ukazala na posledice koje rano stupanje u seksualne odnose i rađanje može imati po zdravlje i budućnost dece.

Đukić Dejanović je govorila i o vršnjačkom nasilju koje se u našoj zemlji i dalje događa.

Navela je da se deca vaspitavaju i modele za svoje ponašanje imaju u svojoj porodici i istakla da vaspitni uticaj predškolskih i školskih ustanova treba da bude podignut na još viši nivo.

„Vršnjačko nasilje se može i sankcionisati na različite načine što nikada nije prioritetno predlog ovog saveta. Mi mislimo da je pre svega važna prevencija, odnosno razmatranje svih okolnosti u kojima se razvija buduća osoba koja može biti nosilac vršnjačkog nasilja i mere prevencije u odnosu na tu osobu“, rekla je ona.

Kako je dodala, ako dete u vrtiću kad se naljuti reaguje tako što tuče drugo dete, vređa, maltretira životinje i slično to dete iziskuje poseban program koji će pokušati da ga usmeri da ne bude budući nasilnik.

Na sednici je, između ostalih, učestvovala i članica Nacionalnog saveta za ljudska prava u Maroku Nađat Mđid Maala koja je govorila o iskustvima i dobrim praksama u formulisanju nacionalnih politika za decu.

„Drago mi je što sam ovde. Posetu Srbiji sam započela juče, imala sam vrlo zanimljiv sastanak sa gospođom Đukić Dejanović. Veliko mi je zadovoljstvo da čujem način na koji se vi bavite nacionalnom politikom, kada je reč o deci“, rekla je ona.

Kako je dodala, najbolji način da se problemi rešavaju je da se gradi povoljno okruženje za koordinaciju.

„Veliki izazov je kako da se obezbedi efikasna koordinacija koja omogućava dobru implementaciju politika da bi se obezbedilo da deca na svim nivoima imaju održiv pristup uslugama koje su kvalitetne i koje su u najboljem interesu detata“, istakla je ona.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis je rekla su njeni utisci veoma pozitivni i da je Srbija ostvarila veliki napredak u raznim oblastima.

POSTAVI ODGOVOR