PODELI
Foto: Opština Veliko Gradište

Dana 29.01.2019. godine Odeljenju za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu dostavljen je poziv na javni uvid u Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnih nanosa iz korita reke Dunav, na stacionaži od km 1052+500 do km 1053-500, KO Požeženo, na teritoriji SO Veliko Gradište, od 22.01.2019. godine nosioca projekta preduzeća ,,DST hidrosistem“ d.o.o. iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10a-16, od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, obaveštavamo Vas da možete izvršiti javni uvid u Zahtev svakog radnog dana od 11-14h u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, u trajanju od 10 dana od dana objavljivanja oglasa kojim se javnost obaveštava o Zahtevu za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Uvid u zahtev može se obaviti na službenom sajtu ministarstva, web adresa http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ .

Mišljenja i primedbe na Zahtev se mogu dostaviti Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, Novi Beograd u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa, navodi se u saopštenju opštine veliko Gradište.

POSTAVI ODGOVOR