Poslovni podaci

Ime firme: URBAN GRAD POŽAREVAC,
Čede Vasovića 14/13,
12000 Požarevac,

Tel: 062/565-707, E-mail: vestiradiopozarevac@gmail.com
PIB: 109850550,
MATIČNI BROJ: 64470639,

Naziv medija:
PORTAL RADIO POŽAREVAC, samostalno elektronsko izdanje, web portal, IN000772

Glavni i odgovorni urednik: Bogdan Popović

USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na portal www.radiopozarevac.rs (u daljem tekstu: PORTAL RADIO POŽAREVAC), još jednu zvaničnu prezentaciju “URBAN GRADA”, pored medija URBAN CITY (www.urbancityradio.org). Urban Grad vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu. Svakim pristupom PORTALA RADIO POŽAREVAC ili bilo kom njegovom delu ili podsajtovima URBAN GRADA, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u celosti prihvata.

AUTORSKA PRAVA

URBAN GRAD vlasnik je autorskih prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programerski kod) koji su objavljeni u elektronskom izdanju www.radiopozarevac.rs, PORTAL RADIO POŽAREVAC.

Prenošenje tekstova ili delova tekstova, dozvoljeno je samo u obimu od maksimalno 300 slovnih znakova i to ISKLjUČIVO SA POČETKA TEKSTA – osim u slučaju kad je sa uredništvom URBAN GRADA postignut dogovor o drugačijim uslovima.

Prilikom ovakvog prenošenja obavezno je navođenje izvora (izvor: PORTAL RADIO POŽAREVAC) ispod naslova i stavljanje linka na kraju sa usmerenjem na originalni tekst, naznakom ”ceo tekst pročitajte na”: (link).

U slučaju prenošenja teksta ili informacija iz teksta, kao i fotografije suprotno navedenim pravilima, URBAN GRAD zadržava pravo da, u skladu sa Zakonom, protiv prekršioca pokrene sudski postupak radi zaštite autorskih i drugih srodnih prava i nadoknade štete.

URBAN GRAD će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na portalu povređeno sopstveno autorsko pravo. U slučaju da se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, tekst, fotografija i dr. biće skinuti sa portala.

KOMENTARI POSETILACA

Kad je reč o interaktivnim sadržajima (komentarima posetilaca), URBAN GRAD zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. URBAN GRAD ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

LINKOVI NA DRUGE VEB STRANICE
URBAN GRAD ne snosi odgovornost za sadržinu veb stranica izvan svog portala.

OGLAŠAVANjE
PORTAL RADIO POŽAREVAC nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

IZMENE I DOPUNE
URBAN GRAD može u svako doba izmeniti dopuniti Pravila.

PORTAL RADIO POŽAREVAC, 2019.