PODELI
Novica Janošević

„Na poslednjem popisu oko 60 000 građana Srbije izjasnilo se da im je Vlaški jezik – maternji“ rekao je povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika predsednik NSV Novica Janošević. „Jezik još nije standardizovan ali mi kao Nacionalni savet radimo sa najeminentnijim državnim instuitucijama na njegovoj standardizaciji i instituconalizaciji“.

Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika održaće se u Zlotu, u organizaciji Udruženja Vlaha „Primovara“. U okviru manifestacije predviđena je Akademija sa kulturno umetničkim progrtamaom, izložba starih fotografija i degustacija vlaških jela.

Međunarodni dan maternjeg jezika (engl. International Mother Language Day) se obeležava svake godine 21. februar širom sveta. Osnovni cilj je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i multilingvizma. Ovaj dan je uspostavljen 1999. godine od strane UNESKO-a a na predlog Bangladeša i obeležava se redovno od 2000. godine.

POSTAVI ODGOVOR