PODELI

Prema saopštenju, REM je ukinuo ovu obavezu zbog “negativnog efekta na tržišni položaj pojedinih učesnika i uopšte na interes javnog poretka za postojanjem ravnopravnosti svih učesnika na tržištu”.

“Odnos između operatera elektronskih komunikacionih mreža i kanala sa nacionalnom terestrijalnom pokrivenošću definisaće isključivo ugovor između strana, bez mešanja javne vlasti u slobodnu volju obe ugovorne strane na koji način će regulisati svoje odnose”, navodi Savet REM.

“Ukoliko pružalac medijskih usluga zahteva naknadu za distribuciju” od kablovskih operatora, to će, prema stavu REM, biti “legitimni zahtev”.

S druge strane, distrubicija bez saglasn osti nosioca prava nad sadržajima smatraće se “nedozvoljenom radnjom sa svim svojim zakonskim konsekvencama”, javlja UNS, pozivajući se na saopštenje Saveta REM.

Kako podseća UNS, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) u oktobru 2017. godine donela je rešenje, na osnovu zahteva Saveta REM, kojim je obavezala kablovske operatore da prenose ove programe.

POSTAVI ODGOVOR